ReachAnother werkt aan de verbetering van de gezondheidszorg in Ethiopië en richt zich met name op baby’s die met een waterhoofdje (Hydrocephalus) of een open ruggetje (Spina Bifida) worden geboren. Geef deze kinderen in Ethiopië een kans. Door een relatief eenvoudige operatie kunnen zij normaal opgroeien.

Doneren

Close

Wil jij ook bijdragen?

De ReachAnother Foundation (RAF) is een non-profit organisatie, die samen met vrijwilligers streeft naar verbetering van de gezondheidszorg voor minder bedeelde bevolkingsgroepen in Sub-Sahara Afrika. Wij helpen mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van de overheid, sociale hulp of programma’s van hulporganisaties.
Doneer Bekijk een film

[soliloquy id=”177″]

Reach Another Foundation

Wij zorgen dat ook kansloze kinderen in Ethiopië kansen krijgen!

In Ethiopië worden jaarlijks duizenden baby’s geboren met een waterhoofdje of een open ruggetje. Een aangeboren afwijking waaraan zij meestal overlijden als wij niets doen!

Als deze afwijkingen namelijk niet snel na de geboorte worden verholpen, leidt dit tot ernstige hersenschade of het kindje overlijdt voordat het één jaar is. Dit zorgt voor veel verdriet bij ouders en familie en onmacht bij hulpverleners terwijl het niet nodig is. Door een relatief eenvoudige ingreep kunnen deze kinderen namelijk overleven en normaal opgroeien! Maar dan moeten de ouders wel toegang hebben tot adequate behandeling en de ziekenhuizen in Ethiopië de kennis en ervaring hebben om deze operaties uit te voeren.

En dat is op veel plaatsen in Ethiopië jammer genoeg (nog) niet het geval.

We ondersteunen niet alleen financieel maar we werken actief aan opleiding en overbrenging van kennis en kunde zodat de hulpverleners in Ethiopië zoveel mogelijk zelf kunnen doen en de kennis over kunnen dragen aan anderen. We richten ons op de kinderen, maar vooral ook op de ondersteuning van de ouders.

Maar voorkomen is ook in Ethiopië beter dan genezen!

Een waterhoofdje of een open ruggetje kan voorkomen worden door foliumzuur in het dagelijks voedsel. Samen met de Ethiopische overheid zorgen we voor voorlichtingscampagnes waarmee we jonge vrouwen en hulpverleners informeren over welke voedingsmiddelen foliumzuur bevatten en het gebruik van foliumzuurtabletten.

We werken in al onze projecten nauw samen met ReachAnother Foundation USA.

Wil jij een baby in Ethiopië een kans geven om gezond op te groeien? Wil jij een moeder in Ethiopië helpen zodat zij zich geen zorgen hoeft te maken of haar kindje blijft leven?  Help ons met een donatie en wij zorgen dat moeder en kind samen een toekomst op kunnen bouwen.  Doneren kan zo!

aantal opgeleide kinder-neurochirurgen
70
Zij zijn de drijvende kracht in de ziekenhuizen. Door hun professionaliteit en toewijding worden dagelijks baby’s gered zodat ze gezond op kunnen groeien.
Aantal geopereerde baby’s
10000
We richten ons op de baby’s met een open ruggetje en een waterhoofdje. Zij hebben onze hulp nodig! Maar ook ouders kunnen op onze steun rekenen.
REGIONALE CENTERS OF EXCELLENCE
8
In deze centra komt alle kennis en ervaring rond de hulp aan deze kinderen samen, zodat die overgedragen en verspreid kan worden over het land.
AANTAL gedoneerde instrumenten
15337
Dankzij de fantastische inzet van Nederlandse ziekenhuizen is het mogelijk om collega’s in de Ethiopische ziekenhuizen te helpen aan de instrumenten die zij nodig hebben.
AANTAL UREN VRIJWILLIGERS
5000
We zijn trots op het grote aantal vrijwilligers in Ethiopië en in Nederland die ervoor zorgen dat we onze doelen kunnen bereiken. Samen sterk!

Capaciteit uitbreiden

In 2008 was er slechts één ziekenhuis in Ethiopië waar een kindje met een waterhoofdje of een open ruggetje geopereerd kon worden. In 2009 zijn we met behulp van chirurgen uit Nederland en de USA gestart met de opleiding en training van de eerste twee Ethiopische neurochirurgen. Ons streven is dat er in 2023 vijftig chirurgen zijn opgeleid en dat er meer dan 6000 kinderen zijn geopereerd! De opgeleide neurochirurgen verspreiden zich over Ethiopië en werken aan de opzet van neurochirurgische afdelingen in andere ziekenhuizen. Om hen daarbij te helpen willen we de komende jaren regionale Centers of Excellence oprichten waar alle kennis en ervaring samenkomt.

Bewustwording en preventie vergroten

In 2017 zijn we samen met de Rotary International, het Addis Ababa Health Bureau en de neurochirurgen een bewustwordingscampagne gestart. Het aantal kinderen dat geboren wordt met een waterhoofdje of een open ruggetje kan namelijk drastisch worden verminderd als er voldoende foliumzuur (vitamine B11) in het voedsel van (a.s.) moeders zit. Een tweede campagne is in voorbereiding. Daarnaast worden 500 health workers en vroedvrouwen getraind zodat bewustwording, preventie, diagnose en nazorg scherper onder de aandacht komen.

Samenwerking versterken

We werken samen met ziekenhuizen, universiteiten en de overheid in Ethiopië, maar ook met partners uit andere landen. Waar we erg aan hechten is de samenwerking met ouders in Ethiopië. Zij zijn vaak radeloos en zien geen perspectief. We trekken dan ook intensief op met HOPE SBH, een organisatie in Ethiopië die ouders helpt bij de zorg voor kun kinderen met een waterhoofdje of open ruggetje. Samen met hen hebben we een brochure gemaakt in het Amharic, de meest gebruikte taal in Ethiopië. De brochure bevat informatie over het voorkomen van deze aandoeningen, de operatie en de verzorging daarna etc. Inmiddels zijn er meer dan 2.000 brochures verspreid!

Zorgen voor instrumenten

In de Ethiopische ziekenhuizen is een nijpend tekort aan medische instrumenten. In de Nederlandse ziekenhuizen wordt jaarlijks 25% van de chirurgische instrumenten vervangen. Wij verzamelen deze instrumenten op projectmatige wijze voor donatie aan de ziekenhuizen in Ethiopië. Om dat te realiseren, werken we samen met de Nederlandse ziekenhuizen en de leveranciers van instrumenten waaronder Van Straten Medical. Heeft u instrumentarium dat overtollig is? We plaatsen graag een inzamelkoffer op uw locatie waarin u deze kunt deponeren! Meer weten over dit mooie initiatief? Mail ons instruplan@reachanother.nl en we nemen contact met u op.