ReachAnother werkt aan de verbetering van de gezondheidszorg in Ethiopië en richt zich met name op baby’s die met een waterhoofdje (Hydrocephalus) of een open ruggetje (Spina Bifida) worden geboren. Geef deze kinderen in Ethiopië een kans. Door een relatief eenvoudige operatie kunnen zij normaal opgroeien.

Doneren

Close

Wil jij ook bijdragen?

De ReachAnother Foundation (RAF) is een non-profit organisatie, die samen met vrijwilligers streeft naar verbetering van de gezondheidszorg voor minder bedeelde bevolkingsgroepen in Sub-Sahara Afrika. Wij helpen mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van de overheid, sociale hulp of programma’s van hulporganisaties.
Doneer Bekijk een film

Reach Another Foundation

Wij zorgen dat ook kansloze kinderen in Ethiopië kansen krijgen!

In Ethiopië worden jaarlijks duizenden baby’s geboren met een waterhoofdje of een open ruggetje. Een aangeboren afwijking waaraan zij meestal overlijden als wij niets doen!

Als deze afwijkingen namelijk niet snel na de geboorte worden verholpen, leidt dit tot ernstige hersenschade of het kindje overlijdt voordat het één jaar is. Dit zorgt voor veel verdriet bij ouders en familie en onmacht bij hulpverleners terwijl het niet nodig is. Door een relatief eenvoudige ingreep kunnen deze kinderen namelijk overleven en normaal opgroeien! Maar dan moeten de ouders wel toegang hebben tot adequate behandeling en de ziekenhuizen in Ethiopië de kennis en ervaring hebben om deze operaties uit te voeren.

En dat is op veel plaatsen in Ethiopië jammer genoeg (nog) niet het geval.

We ondersteunen niet alleen financieel maar we werken actief aan opleiding en overbrenging van kennis en kunde zodat de hulpverleners in Ethiopië zoveel mogelijk zelf kunnen doen en de kennis over kunnen dragen aan anderen. We richten ons op de kinderen, maar vooral ook op de ondersteuning van de ouders.

Maar voorkomen is ook in Ethiopië beter dan genezen!

Een waterhoofdje of een open ruggetje kan voorkomen worden door foliumzuur in het dagelijks voedsel. Samen met de Ethiopische overheid zorgen we voor voorlichtingscampagnes waarmee we jonge vrouwen en hulpverleners informeren over welke voedingsmiddelen foliumzuur bevatten en het gebruik van foliumzuurtabletten.

We werken in al onze projecten nauw samen met ReachAnother Foundation USA.

Wil jij een baby in Ethiopië een kans geven om gezond op te groeien? Wil jij een moeder in Ethiopië helpen zodat zij zich geen zorgen hoeft te maken of haar kindje blijft leven?  Help ons met een donatie en wij zorgen dat moeder en kind samen een toekomst op kunnen bouwen.  Doneren kan zo!

Programma Opleiding Neurochirurgen

De ReachAnother Foundation leidt met behulp van vrijwilligers lokale neurochirurgen op zodat zij kinderen met een waterhoofdje en een open ruggetje kunnen opereren. De opzet is dat deze lokale chirurgen hun kennis en ervaring doorgeven aan collega’s zodat deze operaties in meer ziekenhuizen uitgevoerd kunnen worden.

Programma Persoonlijke ondersteuning

De ReachAnother Foundation helpt mensen in Ethiopië met haar medische en onderwijskundige vrijwilligers ook op een heel persoonlijk niveau. Dat doen we door direct contact met de moeders van kinderen met een waterhoofdje of een open ruggetje.