ReachAnother werkt aan de verbetering van de gezondheidszorg in Ethiopië en richt zich met name op kinderen met Hydrocephalus (waterhoofdje) en Spina Bifida (open ruggetje). Geef deze kinderen in Ethiopië een kans. Door een relatief eenvoudige operatie kunnen zij normaal opgroeien.

Doneren

Close

Wil jij ook bijdragen?

De ReachAnother Foundation (RAF) is een non-profit organisatie, die samen met vrijwilligers streeft naar verbetering van de gezondheidszorg voor minder bedeelde bevolkingsgroepen in Sub-Sahara Afrika. Wij helpen mensen die niet in aanmerking komen voor hulp van de overheid, sociale hulp of programma’s van hulporganisaties.
Doneer Bekijk een film

Reach Another Foundation

Dit doen we

De ReachAnother Foundation is een non-profit organisatie, werkzaam in Ethiopië. We werken aan de toegang tot zorg en onderwijs voor de mensen die dat zelf niet kunnen. Onze speerpunten zijn Hydrocephalus (waterhoofdje), Spina Bifida (open ruggetje). Dat doen we met de inzet van vrijwilligers en experts vanuit Nederland en de Verenigde Staten.

We ondersteunen niet alleen financieel maar we werken actief aan opleiding en overbrenging van kennis en kunde zodat de mensen in Ethiopië zoveel mogelijk zelf kunnen doen en de kennis over kunnen dragen aan anderen. We richten ons op de kinderen, maar vooral ook op de ondersteuning van de ouders.

We werken in alle projecten nauw samen met ReachAnother Foundation USA.

Wil jij ook bijdragen aan betere gezondheidszorg in Ethiopië? Doneer dan hier.

Programma 1 Opleidingen Neurochirurgen

De ReachAnother Foundation treedt op als adviseur en consultant voor het opleidingsprogramma voor neurochirurgen aan het Universiteitsziekenhuis van Addis Ababa en assisteert neurochirurgen en artsen in opleiding tot neurochirurg.

Programma 2 Persoonlijke ondersteuning

De ReachAnother Foundation helpt mensen in Ethiopië met haar medische en onderwijskundige vrijwilligers ook op een heel persoonlijk niveau. Dat doen we door direct contact met de moeders van kinderen met Hydrocephalus en Spina Bifida.