Er is al veel bereikt in de afgelopen 10 jaar, maar ons werk is nog niet af!

Daarom doen we een beroep op fondsen die ons daarbij willen helpen.

Daarvoor maken we een projectplan om de aanvragen te ondersteunen.

We gaan graag in gesprek als u onze plannen wilt ondersteunen. Als u vragen heeft, dan horen we dat natuurlijk graag.

Projectplan def

Begroting bij projectplan 2021-2024 def