Autisme in Ethiopië

In Ethiopië zijn naar schatting 400.000 kinderen met autisme. Voor deze kinderen is er weinig tot geen zorg en ze kunnen vaak nergens terecht. Ook ontbreken de financiële middelen voor ouders om hun kind te helpen. Naast bovenstaande problemen heerst er in Ethiopië een taboe rond autisme en er is een gebrek aan kennis hoe om te gaan met deze kinderen.

De ReachAnother Foundation heeft in 2010 geholpen met de oprichting van een school speciaal voor onderwijs aan kinderen met autisme van armlastige ouders. De school, het Nehemiah Autisme Center (NAC), is de eerste school in Ethiopië die volledig is gericht op onderwijs aan kinderen met autisme.

Met behulp van de ReachAnother Foundation heeft het NAC snel kunnen groeien tot de maximum capaciteit van 40 leerlingen. Al snel na het NAC zijn nog twee andere scholen voor kinderen met autisme met ondersteuning van de ReachAnother Foudnation. Een team van door de ReachAnother Foundation gesponsorde autisme-experts is een hands-on instructieprogramma gestart, dat de kennis van de leerkrachten sterk heeft vergroot. Dit heeft geleid tot bijzondere resultaten voor de leerlingen.In nauwe samenwerking met de Ethiopische Staatssecretaris voor Geestelijke Volksgezondheid heeft de ReachAnother Foundation zich de afgelopen jaren ingezet om nieuwe hulpprogramma’s te onderzoeken en het taboe rond autisme te doorbreken.

In 2018 heeft de ReachAnother Foundation besloten om zich helemaal te focussen op kinderen met Hydrocephalus en Spina Bifida. De activiteiten rond kinderen met autisme blijven aandachtspunt maar de uitvoering zal worden overgedragen. De autismedeskundigen van de ReachAnother Foundation blijven betrokken bij dit project.