De ontwikkelingen in Ethiopië volgen elkaar in snel tempo op en we boeken goede resultaten. Toch valt er nog veel te verbeteren! Er zijn nog altijd groepen mensen die geen toegang hebben tot de zorg die zij nodig hebben en er worden nog steeds onnodig veel kinderen geboren met een open ruggetje en een waterhoofdje. Om onze plannen verder te kunnen realiseren hebben we een belangrijke stap gezet om het bereik te vergroten: gespecialiseerde centra in bestaande ziekenhuizen waar alle zorg voor deze kinderen en hun ouders samenkomen. Behandeling en nazorg, preventie en voorlichting, opleiding en onderzoek krijgen zo een plaats waar zij verder ontwikkeld en verspreid kunnen worden zodat er een landelijke dekking ontstaat. Samen met de ziekenhuizen werken we aan toekomstperspectief voor kinderen en ouders.

Geïnteresseerd in ons beleidsplan voor de komende jaren?

18-06-2020 Beleidsplan 2020 en verder def