Expertisecentra, alles onder één dak

Zoveel mogelijk mensen bereiken zodat er een einde komt aan dit grote verdriet

Bij onze start tien jaar geleden was het opleiden van neurochirurgen in Ethiopië en het financieren van operaties om deze kinderen te kunnen behandelen onze eerste actie. Inmiddels zijn er tientallen lokale neurochirurgen werkzaam in verschillende regio’s in Ethiopië. Zij hebben zich verenigd in een eigen beroepsvereniging, de Society of Ethiopian Neurological Surgical Professionals (SENSP. Zo delen zij ervaringen en werken aan de verdere ontwikkeling van de behandeling van SBH-kinderen in Ethiopië.

De volgende stap Met zes grote ziekenhuizen waar deze neurochirurgen werkzaam zijn, hebben we overeenkomsten gesloten voor de vorming van een Center of Excellence (CoE) voor kinderneurochirurgie. Beschreven is waar een CoE aan moet voldoen binnen vijf jaar na de start. Ook zijn er afspraken gemaakt over de onderdelen waar het ziekenhuis zelf zorg voor moet dragen en de onderdelen die de ReachAnother Foundation inbrengt.

Onze inbreng zal de komende jaren gericht zijn op het toerusten van de ziekenhuizen met kennis, opleiding, training, apparatuur en instrumenten zodat verdere professionalisering tot stand komt. We ondersteunen in de toerusting van de centra met o.a. ultrasound (echo) apparatuur voor een snelle diagnose, ETV apparatuur waarmee een shuntoperatie kan worden voorkomen en complicaties worden gereduceerd en chirurgische instrumenten voor operaties en perioperatieve bewaking.

De vorming van CoE’s is een belangrijke stap. Hiermee leggen we de basis voor een totaalaanbod op maat dat direct ten goede komt aan een grote groep kinderen, ouders en de gezondheidszorg in Ethiopië. Belangrijk uitgangspunten bij die ontwikkeling: een model dat overdraagbaar en duurzaam is, waar alle relevante partijen bij betrokken zijn en die een bijdrage leveren aan de Ethiopische samenleving.

De plannen voor de vorming van het eerste CoE in het Zewditu Ziekenhuis in Addis Ababa verlopen goed. Dit center heeft een voorbeeldfunctie voor de andere centra die we willen helpen oprichten. Het CoE in het Zewditu ziekenhuis wordt mede gefinancierd door de Contribute Foundation.

https://www.contribute.nl/portal-contribute/reach-another

You Might Also Like