Foliumzuur de oplossing?

Foliumzuur toevoegen aan voeding mogelijk een doorbraak

Ethiopië is met 114 miljoen inwoners een van de dichtstbevolkte landen van Afrika. De economie groeit, maar toch leeft het grootste deel van de bevolking nog steeds in armoede. De gezondheidszorg wordt langzaam beter, maar het bereik blijft achter. Jaarlijks worden 44.000 kinderen geboren met Spina Bifida (een open ruggetje) en Hydrocephalus (een waterhoofdje). Een groot deel van deze kinderen sterft voor hun 5e levensjaar als zij niet behandeld worden.

Spina Bifida en Hydrocephalus (SBH) behoren tot de NTD’s (Neural Tube Defects). NTD’s veroorzaken afwijkingen aan het ruggenmerg, de hersenen en vitale functies van het ongeboren kind. Zij kunnen leiden tot vroeggeboorte, vroegtijdig overlijden en ernstige lichamelijke handicaps. NTD’s kunnen voorkomen worden door het toevoegen van foliumzuur aan het eten van de (toekomstige) moeder. Foliumzuur is een ingrediënt dat weinig tot niet voorkomt in het dagelijks voedsel in Ethiopië. Samen met ReachAnother Foundation USA, partners en sponsoren zetten we ons in om deze kinderen en ouders te helpen door de zorg toegankelijk te maken. Door voorlichting en preventie willen we samen met de ziekenhuizen, hulpverleners en de overheid in Ethiopië het aantal kinderen dat jaarlijks geboren wordt met deze ernstige aandoeningen terugdringen.

 

Foliumzuur, speerpunt van de voorlichtingscampagne Voorlichting en preventie zijn al geruime tijd belangrijke speerpunten in onze projecten. Foliumzuur speelt hierin een belangrijke rol. De overheid in Ethiopië onderkent het belang van een voorlichtingscampagne om zo een groot aantal mensen te bereiken. In november 2019 is een brede coalitie opgezet waarin de overheid in Ethiopië een centrale rol heeft. Het Ministry of Health heeft in een Policyletter het belang van de ontwikkeling van de foliumzuurcampagne vastgelegd. Doelstelling is dat foliumzuur binnen vijf jaar in heel Ethiopië beschikbaar is. De ReachAnother Foundation is partner in deze coalitie en levert een (financiële) bijdrage aan de uitvoering van dit programma. De verwachting is dat bij een succesvolle campagne er medio 2025 een substantiële afname zal zijn van het aantal kinderen dat geboren wordt met SBH. De verwachting is dat het aantal kan dalen van 40.000 naar ca. 2.000 kinderen per jaar. Een doorbraak!

You Might Also Like