Impressie van een bezoek aan Ethiopië

Jaarlijks brengen we een bezoek aan Ethiopië om de voortgang van de plannen te bespreken. Maar ook om inspiratie op te doen en contacten te onderhouden. Wat is er nodig en waar richten we onze plannen op? Jan Koning de oprichter van ReachAnother Foundation Nederland schrijft hierover een blog.

Lees hier een Impressie van een werkbezoek

In deze film krijgt u een goed beeld van het werk dat wij doen

You Might Also Like