Nazorg is cruciaal

Zonder goede nazorg is een operatie zinloos

Naast de operaties door de kinder-neurochirurgen is de nazorg van de geopereerde kinderen van levensbelang. Door goede nazorg kunnen complicaties worden voorkomen die samenhangen met een niet goed functionerende urineblaas en storingen in het bewegingsapparaat.

Om goede nazorg  te kunnen verrichten moeten de betrokkenen artsen en hulpverleners worden opgeleid. Deze opleiding vindt in het ziekenhuis plaats en is inmiddels in het Center of Excellence in Bahir Dar en in het Zewditu Hospital in Addis van start gegaan. Er zijn 15 verpleegkundigen  geselecteerd, maar ook de andere leden van het team zoals kinderartsen, fysiotherapeuten en sociaal werkers doen mee. De opleiding is een in-service opleiding en neemt 3 maanden in beslag. Zo kan een team worden georganiseerd dat efficiënte multi-specialistische zorg kan leveren en de kinderen voor langere tijd kan begeleiden.

Training voor midwives

CIC is een belangrijk onderdeel van het nazorgtraject. CIC staat voor Clean Intermittent Catheterization. Dit is met name nodig voor de kinderen met Spina Bifida omdat de spieren van de blaas die plassen mogelijk maken vaak niet naar behoren functioneren. Het gevolg is dat er incontinentie ontstaat of dat het plassen wordt bemoeilijkt omdat de urine niet weg kan. Hierdoor ontstaan blaasontstekingen en schade aan de urinewegen met uiteindelijk levensbedreigend verlies van de nierfunctie. De kinderen worden daarom begeleid en leren hoe ze hun blaas kunnen legen met behulp van een katheter. Deze op zich eenvoudige techniek moet al vroeg worden aangeleerd aan de ouders en daarna ook aan het kind totdat ze het zelf kunnen. De CIC-trainingen doen we samen met de kinderartsen en de Child-Help Foundation. De training wordt gecombineerd met de controles van de neurochirurg en de fysiotherapeut (in verband met loopstoornissen) en zodanig georganiseerd dat ouders en kind zo weinig mogelijk naar het ziekenhuis hoeven te komen.

Door de financiële ondersteuning van ReachAnother Foundation Nederland wordt nu gewerkt met de REDCap database. Hiermee kan een maandelijkse rapportage van aantallen operaties en uitkomsten gemaakt worden en wordt de grootte van deze patiëntengroep zichtbaar. ReachAnother heeft een aantal korte voorlichtingsfilmpjes laten maken, die worden vertoond op schermen in wachtkamers. De filmpjes zijn ook in de lokale talen beschikbaar. Zo wordt de nazorg steeds concreter.

 

You Might Also Like