Incontinentie groot probleem bij kinderen die geopereerd zijn. ReachAnother help met Oxybutynine!

Kinderen die geopereerd zijn aan een open ruggetje hebben vaak last van incontinentie

Samen met de professionals van de zes ziekenhuizen in Ethiopië zoeken we naar oplossingen om dit probleem zoveel mogelijk terug te dringen. Dat doen we al langer door het promoten en trainen van de ouders het dagelijks katheteriseren om blaas en nierafwijkingen te voorkomen. Voor sommige kinderen is het daarnaast ook nodig om blaasspoelingen te doen om de blaas te ontspannen. Dat gebeurt met Oxybutynine.

Met dank aan prof. Swart, hoofd apotheek Amsterdam UMC

ReachAnother heeft ervoor gezorgd dat het Zewditu ziekenhuis in Addis Ababa de beschikking kreeg over 100 gram Oxybutynine. Dit werd mogelijk dankzij prof. dr. E.L. Swart (Noortje) Swart, hoogleraar klinische farmacologie en hoofd van de apotheek van het Amsterdam UMC. Zij zorgde ook voor een protocol voor de apotheker van het Zewditu Ziekenhuis.

De eerste 3 patiënten worden daar nu mee behandeld. Dit betekent dat de organisatie van de nazorg voor deze kinderen langzaam maar zeker vorm krijgt. Fantastisch om te zien hoe we zo samen kunnen werken aan een beter leven voor deze kinderen!

 

You Might Also Like