Wij zorgen dat ook kansarme kinderen in Ethiopië de kans krijgen om normaal op te groeien! Wilt u ons daarbij helpen?

Maak dan uw bijdrage over naar:
NL36 ABNA 0449 2893 62, tnv Stg. ReachAnother Foundation NL

 

Onze aanvraag voor het CBF Keurmerk is in behandeling.

Wij zijn aangemerkt als een ANBI stichting.