Het ontstaan van de ReachAnother Foundation

De Nederlandse tweelingbroers Marinus (Dick) en Jan Koning (beiden chirurg) werden tijdens een werkbezoek aan Ethiopië getroffen door het lot van baby’s van minder bedeelde ouders die geboren worden met Hydrocephalus (waterhoofdje) en/of Spina Bifida (open ruggetje). Door gebrek aan kennis, middelen en adequate voorlichting overlijden deze kinderen vroegtijdig of zijn gedoemd te leven met ernstige functiestoornissen.

In 2008 richtte Marinus Koning -op dat moment woonachtig en werkzaam in de USA- de ReachAnother Foundation USA op. In 2010 volgde Jan Koning het voorbeeld van zijn broer en richtte de ReachAnother Foundation Nederland op. Beide foundations werken nauw samen, hebben dezelfde visie en missie en zetten zich (afzonderlijk en gezamenlijk) in om middelen te werven om deze missie: ‘kinderen met een waterhoofdje of open ruggetje de kans te bieden om te blijven leven en normaal op te groeien’ uit te voeren.

De oprichters van de ReachAnother Foundation, de tweeling Jan en Marinus Koning tijdens een interview in Ethiopië

Rechts Marinus | Links Jan