Onze Missie

 

Stichting ReachAnother Foundation Nederland is een non-profitorganisatie met een ANBI status en een CBF keurmerk (in aanvraag) die zich inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg en het welbevinden van de arme bevolking van Ethiopië. De stichting richt zich specifiek op de behandeling van kinderen met aangeboren afwijkingen van het zenuwstelsel met name een waterhoofdje of een open ruggetje.

 

*) Een waterhoofdje (Hydrocephalus) en een open ruggetje (Spina Bifida) zijn defecten aan de neurale buis. De neurale buis is een structuur in het embryo waaruit al heel vroeg in de zwangerschap het ruggenmerg en de hersenen worden gevormd. De operaties bestaan uit het plaatsen van een inwendige drain om hersenvloeistof af te voeren of het sluiten van het open ruggetje waardoor infectie wordt voorkomen.

Speerpunten van onze missie

  • Opleiden van neurochirurgen in Ethiopië door middel van kennisoverdracht, training en deskundigheidsbevordering en door het uitzenden van vrijwilligers. Doel is dat deze chirurgen die kennis en ervaring verder uitdragen en verspreiden.
  • Werven van financiële middelen om operaties van een waterhoofdje en een open ruggetje en de bijbehorende nazorg mogelijk te maken en de aanschaf van de benodigde uitrusting en apparatuur om die operaties op een kindvriendelijk manier uit te voeren. Doel is te komen tot een model dat overdraagbaar is naar andere regio’s.
  • Opbouwen van netwerken om die missie uit te voeren, waarbij voorlichting en preventie belangrijke onderdelen. Doel is het terugdringen van het aantal kinderen dat geboren wordt met deze aandoeningen.

Onze folder geeft een goed beeld van onze visie en missie

‘Wij geven kansloze baby’s in Ethiopië een kans om gezond op te groeien’

Folder 2018 losse pagina’s