De plannen voor 2018 – 2021

Er is veel bereikt sinds de oprichting van de ReachAnother Foundation. Eind 2017 waren in totaal 3.000 kinderen geopereerd en 30 neurochirurgen opgeleid.

In de komende drie jaar (2018-2021) wil de ReachAnother Foundation het mogelijk maken dat er elk jaar 3.000 kinderen met een waterhoofdje en een open ruggetje worden geopereerd en dat er nog 25 neurochirurgen worden opgeleid om deze operaties uit te voeren.

Het wordt echter steeds duidelijker dat er meer nodig is voor een structurele verbetering van de zorg voor deze kinderen.

In de komende drie jaar wil de ReachAnother Foundation in samenwerking met de drie ziekenhuizen waar al mee samengewerkt wordt in Ethiopië Centers of Excellence oprichten. Hiervoor is een overeenkomst gesloten met de ziekenhuizen waar we al mee samen werken en een document opgesteld waar een Center of Excellence for Pediatric Neurochirurgie aan moet voldoen. Deze centra hebben een regionale netwerkfunctie met alle speerpunten die de zorg voor deze kinderen, hun ouders en hulpverleners compleet maken: preventie, diagnose, behandeling, nazorg, opleiding, voorlichting, onderzoek en kennisoverdracht.

Naast het opleiden van neurochirurgen wordt binnen een Center of Excellence dan ook aandacht besteed aan het opleiden, trainen en ondersteunen van verplegend personeel bij de operaties in de ziekenhuizen, gezondheidswerkers, vroedvrouwen, maar ook ouders, jonge vrouwen en a.s. moeders. De kennis en ervaring wordt zo gebundeld en is overdraagbaar aan andere regio’s. In april 2018 is een overeenkomst getekend met het St Peter Hospital in Addis Ababa waar het eerste Center of Excellence als pilot zal worden ingericht.

Om een Center of Excellence in te richten is ook apparatuur en instrumentarium nodig.

Het gaat om het volgende:

  • Ultrasound apparatuur voor de diagnosestelling zodat kinderen sneller geopereerd kunnen worden en de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
  • ETV apparatuur waarmee een shuntoperaties kan worden voorkomen.
  • Chirurgische instrumenten voor de operaties en perioperatieve bewaking.
  • Daarnaast is procesondersteuning nodig bij protocollering, opleiding, datamanagement, onderzoek etc.

Met de oprichting van de Centers of Excellence legt de ReachAnother Foundation de basis voor een totaalaanbod op maat dat direct ten goede komt aan een grote groep kinderen, ouders en de gezondheidzorg in Ethiopië. Belangrijk uitgangspunten bij die ontwikkeling: een model dat overdraagbaar en duurzaam is, waar alle relevante partijen bij betrokken zijn en dat een bijdrage levert aan de samenleving.