De plannen voor 2020-2024

Er is veel bereikt sinds de oprichting van de ReachAnother Foundation. Het wordt echter steeds duidelijker dat er meer nodig is voor een structurele verbetering van de zorg voor deze kinderen in Ethiopië.

In de komende vijf jaar willen we in samenwerking met een aantal (universiteits-)ziekenhuizen waar al mee samengewerkt wordt in Ethiopië, Centers of Excellence oprichten die gespecialiseerd zijn in de behandeling van kinderen met een open ruggetje en een waterhoofdje.

Deze centra hebben een regionale netwerkfunctie met alle speerpunten die de zorg voor deze kinderen, hun ouders en hulpverleners compleet maken. Naast opereren richten we ons op preventie, diagnose, behandeling, nazorg, opleiding, voorlichting, onderzoek en kennisoverdracht.

Naast het opleiden van neurochirurgen wordt binnen een Center of Excellence bijvoorbeeld nadrukkelijk aandacht besteed aan het opleiden en trainen van verpleegkundigen. Maar ook voorlichting is een belangrijk speerpunt om te voorkomen dat er kinderen met deze afwijkingen geboren worden. Dat doen we door het promoten van het gebruik van foliumzuur voor jonge vrouwen. Om een Center of Excellence in te richten is ook apparatuur en instrumentarium nodig.

Met de oprichting van de Centers of Excellence legt de ReachAnother Foundation de basis voor een totaalaanbod op maat dat direct ten goede komt aan een grote groep kinderen en ouders en de gezondheidzorg in Ethiopië. Belangrijk uitgangspunten bij die ontwikkeling: een model dat overdraagbaar en duurzaam is, waar alle relevante partijen bij betrokken zijn en dat een bijdrage levert aan de samenleving.

Lees hier ons Projectplan def en de bijbehorende Begroting bij projectplan 2021-2024 def