Onze Visie

In Ethiopië heeft een aanzienlijk deel van de bevolking geen toegang tot adequate zorg of behandeling. Het betreft veelal de minder bedeelde bevolking, met name ouders van jonge kinderen. De zorg en behandeling in Ethiopië loopt daarnaast ver achter bij de mogelijkheden en ontwikkelingen in andere landen en in de Westerse Wereld.

De visie van de ReachAnother Foundation is dat ook deze ouders recht hebben op behandeling bij een levensbedreigende aandoening van hun kind en dat er behandelaren beschikbaar zijn die de kennis en ervaring hebben om hen te helpen.

Het delen van kennis en ervaring zijn een belangrijk uitgangspunt voor de ReachAnother Foundation. Zo wordt het mogelijk voor artsen en chirurgen in Ethiopië om hun professie ook in te zetten voor kinderen met een waterhoofdje en een open ruggetje. Met deze visie zetten wij ons in om passende zorg beschikbaar én bereikbaar te maken voor iedereen. Zorg die duurzaam en overdraagbaar is, die respect heeft voor de cultuur van het land en die vanuit het land zelf verder ontwikkeld en uitgebreid wordt.