Organisatie

Bestuur

  • EGBERT REIJNEN, voorzitter
  • Nevenfuncties: Ambassadeur/adviseur Quli BV; Senior Advisor Ordina;
    Voorzitter bestuur Stichting Theaterwerkplaats Kazou; Coach/adviseur Autisme
  • JAN KONING bestuurslid, voormalig chirurg en Ethiopië kenner
  • ALBERT VAN DEN BERG, bestuurslid, vice voorzitter
  • HARRO MESSELINK, bestuurslid, penningmeester
  • PIETER PLAISIER, bestuurslid
  • Nevenfuncties: Raad van Advies Gradiënt, NPB Media en Maag Lever Darm Stichting

Anneke Heijmen
secretaris

Bankrelatie

NL36 ABNA 0449 2893 62, t.n.v. Stichting ReachAnother Foundation NL

RSIN/fiscaal nummer  

8203 66 717

ANBI status

Op 25 december 2014 is de ReachAnother Foundation door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Oprichting

De ReachAnother Foundation Nederland werd op 23 juni 2014 opgericht en notarieel vastgelegd ‘Akte van Statutenwijziging ReachAnother Foundation NL’.
11-11-2014 statuten RAF NL

Kamer van Koophandel

Reachanother Foundation Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30253231.

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Doelstelling

Het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in ontwikkelingslanden, alsmede het ontplooien van liefdadige en educatieve activiteiten, zoals gedefinieerd en erkend door de US Internal Revenu Service (Sectie50(C) (3) van de Internal Revenu Code

Verzekering

Voor het bestuur is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten

Jaarverslagen

https://www.reachanother.nl/blog/jaarverslag-2017/
Financieel verslag 2017