Organisatie

Bestuur

Bankrelatie

NL36 ABNA 0449 2893 62, t.n.v. Stichting ReachAnother Foundation NL

Fondsenwerving

ReachAnother Foundation NL hanteert drie sporen voor het werven van fondsen.
1. Werving via een professionele fondsenwerver
2. Werving door bestuursleden door middel van actieve benadering van fondsen met behulp presentaties van plannen en resultaten of als reactie op een call.
3. Werving door middel van direct mail, social media, website en evenementen als sponsorloop, presentatie tijdens thema-avond vereniging of familiebijeenkomst, interviews in kranten en bladen, vrienden, deelname aan markten en acties.

RSIN/fiscaal nummer  

8203 66 717

ANBI status

Op 25 december 2014 is de ReachAnother Foundation door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)V

CBF Keurmerk

Op 1 maart 2019 is de ReachAnother Foundation erkend door het CBF (Erkend goed doel)

Lees hier ons erkenningspaspoort

Oprichting

ReachAnother Foundation Nederland werd op 23 juni 2014 opgericht en notarieel vastgelegd ‘Akte van Statutenwijziging ReachAnother Foundation NL’.
statuten RAF

Kamer van Koophandel

ReachAnother Foundation Nederland staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30253231. uittreksel_handelsregister_30253231 2021-02-09

Beloningsbeleid

Bestuurders ontvangen geen vergoeding.

Doelstelling

Het verbeteren van de levenskwaliteit van mensen in ontwikkelingslanden, alsmede het ontplooien van liefdadige en educatieve activiteiten, zoals gedefinieerd en erkend door de US Internal Revenu Service (Sectie50(C) (3) van de Internal Revenu Code

Verzekering

Voor het bestuur is een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten

‘Wij geven kansloze baby’s in Ethiopië een kans om gezond op te groeien’

Folder 2018 losse pagina’s