In 2008 was er slechts één ziekenhuis in Ethiopië waar een kindje met een waterhoofdje of een open ruggetje geopereerd kon worden. In 2009 zijn we met behulp van chirurgen uit Nederland en de USA gestart met de opleiding en training van de eerste twee Ethiopische neurochirurgen. Ons streven is dat er in 2023 vijftig chirurgen zijn opgeleid en dat er meer dan 6000 kinderen zijn geopereerd! De opgeleide neurochirurgen verspreiden zich over Ethiopië en werken aan de opzet van neurochirurgische afdelingen in andere ziekenhuizen. Om hen daarbij te helpen willen we de komende jaren regionale Centers of Excellence oprichten waar alle kennis en ervaring samenkomt.

Geef een antwoord