In 2017 zijn we samen met de Rotary International, het Addis Ababa Health Bureau en de neurochirurgen een bewustwordingscampagne gestart. Het aantal kinderen dat geboren wordt met een waterhoofdje of een open ruggetje kan namelijk drastisch worden verminderd als er voldoende foliumzuur (vitamine B11) in het voedsel van (a.s.) moeders zit. Een tweede campagne is in voorbereiding. Daarnaast worden 500 health workers en vroedvrouwen getraind zodat bewustwording, preventie, diagnose en nazorg scherper onder de aandacht komen.

Geef een antwoord