We werken samen met ziekenhuizen, universiteiten en de overheid in Ethiopië, maar ook met partners uit andere landen. Waar we erg aan hechten is de samenwerking met ouders in Ethiopië. Zij zijn vaak radeloos en zien geen perspectief. We trekken dan ook intensief op met HOPE SBH, een organisatie in Ethiopië die ouders helpt bij de zorg voor kun kinderen met een waterhoofdje of open ruggetje. Samen met hen hebben we een brochure gemaakt in het Amharic, de meest gebruikte taal in Ethiopië. De brochure bevat informatie over het voorkomen van deze aandoeningen, de operatie en de verzorging daarna etc. Inmiddels zijn er meer dan 2.000 brochures verspreid!