Samenwerking

Samenwerken is een absolute must om onze plannen te realiseren. Dat doen we allereerst samen met onze zusterorganisatie de ReachAnother Foundation USA.

Om echt het verschil te maken in Ethiopië heeft de ReachAnother Foundation daarnaast een uitgebreid netwerk een aantal belangrijke samenwerkingspartners in Ethiopië.

De ReachAnother Foundation werkt samen met:

  • De ziekenhuizen in Addis Ababa, Hawassa, Bahir Dar en Gondar
  • Addis Ababa University
  • De International Spina Bifida Association
  • Ethiopian Midwife Association
  • Ministry of Health en de Regional Health Bureaus
  • Cure Hydrocephalus voor de post-universitaire training voor de Hydrocephalus operaties
  • Rotary Club of Addis Ababa

Een paar voorbeelden waar die samenwerking toe heeft geleid:

Vanaf de start van de ReachAnother Foundation neemt preventie een belangrijke plaats in binnen de activiteiten. In samenwerking met Rotary International en de Ethiopische Overheid is een succesvolle preventie campagne rond het gebruik van foliumzuur opgezet.

ReachAnother Foundation Nederland werkt samen met de KNNN, het Kinder Neurochirurgisch Netwerk Nederland. De KNNN helpt bij de uitvoering van de operaties in Ethiopië door het beschikbaar stellen van expertise, contacten en vrijwilligers.

De 30 neurochirurgen die in Ethiopië zijn opgeleid met behulp van de ReachAnother Foundation hebben zich georganiseerd in de Society of Ethiopian Neurological Surgical Professionals (SENSP). De ReachAnother Foundation heeft goede contacten met SENSP en de aangesloten neurochirurgen zijn nauw betrokken bij de opzet en uitvoering van het programma.

Samen met de Humanitarian Organisation of Parents in Ethiopia for Spina Bifida en Hydrocephalus (HOPE SBH) en SENSP is een ‘Parentsbook’ gemaakt. HOPE SBH is een ouderinitiatief in Ethiopië dat zich inzet voor preventie, vroegdiagnostiek en verwijzingen. Deze brochure met informatie en tips is inmiddels in grote aantallen uitgereikt aan ouders en geïnteresseerden. De brochure is in Engels en in Amharic, een van de belangrijkste talen in Ethiopië.

De ReachAnother Foundation werkt samen met Dr. Anneloes Overvelde, kinderfysiotherapeut en onderzoeker bij IQ Healthcare van het Radboud universitair medisch centrum Nijmegen. Sinds 2012 is zij tevens lecturer aan de Universiteit van Gondar (UoG) aan de master opleiding fysiotherapie. Met het fysiotherapeutenteam van de UoG heeft zij een trainingsmodule Pediatric Rehabilitation ontwikkeld. Light for the World, Anneloes Overvelde en de ReachAnother Foundation zetten zich ook gezamenlijk in voor kinderen in Ethiopië op het gebied van revalidatieprogramma’s, versterken van kennis en vaardigheden, vroegherkenning en doorverwijzing.

Samen met Child-Help is in St Peter Hospital de eerste incontinentietraining voor kinderen met Spina Bifida gestart. Deze trainingen zorgen dat ouders, en later de kinderen zelf, hun blaas kunnen legen. Zo kan urineweginfectie en nierfunctieverlies worden voorkomen en kunnen kinderen beter integreren in de samenleving.