Veel gestelde vragen

Hebt u ook een vraag? Mail die naar info@reachanother.nl en wij zorgen dat u snel antwoord krijgt!

Waarom tijd, geld en middelen besteden in Ethiopië als er nog zo veel hulp nodig is in Europa en de Verenigde Staten? Bij de ReachAnother Foundation (RAF) geloven we dat de wereld een groot dorp is waarbij dingen die in het ene land gebeuren grote effecten hebben in andere landen. Europeanen en Amerikanen zijn altijd zeer genereus geweest met charitatieve donaties. Toch is er maar een klein deel van het gedoneerde geld dat doelen in het buitenland ondersteunt. Er zijn diverse hulpprogramma’s voor arme bevolkingsgroepen in het Westen. Arm zijn in Sub Sahara Afrika en met name in Ethiopië betekent echter meestal een mensonwaardig bestaan, hongersnood of de dood.

Waarom richten wij ons op Hydrocephalus en Spina Bifida? Ten eerste: het aantal kinderen dat met Hydrocephalus (waterhoofdje) en Spina Bifida (open ruggetje) wordt geboren is heel hoog. Ten tweede: als de operatie vroeg in het leven van een baby plaatsvindt kan het normaal opgroeien Tenslotte: het gedoneerde geld blijft in Ethiopië. De kosten van operaties in Ethiopië zijn vele malen minder dan in Europa of de USA. Wij geloven in het overdragen van kennis en kunde zodat er in Ethiopië neurochirurgen zijn die deze kinderen kunnen helpen.

Wat veroorzaakt Hydrocephalus en Spina Bifida en waarom pakt u die niet eerst aan?Hydrocephalus, ook bekend als waterhoofdje, en Spina Bifida, een open ruggetje is een aangeboren defect in de neurale buis, dat ontstaat in de eerste 10 dagen van de zwangerschap. De belangrijkste van oorzaak is gebrek aan foliumzuur in het voedsel van de moeder. De oorzaak is eenvoudig, maar de oplossing is complex. Foliumzuur komt voor in bladgroente en wordt in de Westerse wereld toegevoegd aan broodproducten. In Ethiopië bestaat het voedsel voornamelijk uit vlees, bonen, aardappels en andere niet groene groenten. Families kweken hun eigen teff, een graansoort om jera te maken, het Ethiopische brood. De meeste vrouwen hebben onvoldoende foliumzuur in hun dagelijks voedsel en daarom moet dat aangevuld worden voordat ze zwanger zijn. Het verstrekken van vitamine B tabletten aan de miljoenen jonge vrouwen is echter een reusachtige taak. De Wereldbank en de Ethiopische regering zijn samen een landelijk Foliumzuur project gestart, maar jammer genoeg zal het jaren zo niet decennia duren voordat foliumzuur standaard wordt toegevoegd aan de Ethiopische voeding. De ReachAnother Foundation helpt de Ethiopische regering en de neurochirurgen met publieksvoorlichting en educatie.

Hoe raakte de ReachAnother Foundation betrokken bij deze kinderen? Toen Dr. Marinus Koning in 2009 als vrijwilliger in Ethiopië als traumachirurg samenwerkte met de neurochirurgen in opleiding, merkte hij dat ze overspoeld werden met hoofdletsels, wervelfracturen en hersentumoren. Als er moeders kwamen met een baby met een waterhoofdje of een open ruggetje werden ze op een wachtlijst geplaatst of weggestuurd omdat er geen dokters waren die de relatief eenvoudige operatie konden uitvoeren. Er was een duidelijke behoefte en noodzaak om deze vergeten kinderen en hun families te helpen. Samen met zijn tweelingbroer Dr. Jan Koning die ook chirurg is, werd besloten om de ReachAnother Foundation NL en USA op te richten.

Wat gebeurt er met het geld dat ik doneer? De ReachAnother Foundation onderhoudt direct contact met de belangrijke Ethiopische medische centra via de Surgical Society of Ethiopia (de Vereniging van chirurgen in Ethiopië). Donaties ondersteunen de programma’s van de ReachAnother Foundation en worden omgezet voor operaties en onderwijsvoorzieningen. De ReachAnother Foundation zorgt dat al het geld ingezet wordt om zo veel mogelijk te bereiken.