Wat hebben we tot nu toe bereikt?

Bij de start van de ReachAnother Foundation in 2008 bood slechts één ziekenhuis in Ethiopië de mogelijkheid om kinderen met een waterhoofdje of een open ruggetje te opereren en er waren er geen chirurgen die deze operaties uit konden voeren. De kennis en ervaring én de faciliteiten ontbraken simpelweg.

Inmiddels worden deze operaties uitgevoerd in drie grote ziekenhuizen in Ethiopië (Addis Ababa, Hawassa en Bahir Dar, zijn er meer dan 3.000 kinderen geopereerd en zijn er 30 lokale neurochirurgen opgeleid. De ReachAnother Foundation heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld en met behulp van vrijwilligers (neurochirurgen en hulpverleners) vanuit Nederland en de USA Ethiopische neurochirurgen opgeleid en getraind.

Er is een uitgebreid netwerk opgezet in Ethiopië, de USA en Nederland van partners en vrijwilligers die zich committeren aan de missie van de ReachAnother Foundation en zich inzetten om de missie te ondersteunen met kennis, ervaring en middelen.

Het betreft

  • partners vanuit de ziekenhuiswereld (operatieruimte en bedden),
  • opleidingsinstituten en universiteiten (opleiding en training van neurochirurgen, vroedvrouwen en hulpverleners),
  • ouderinitiatieven en de overheid (preventie en nazorg),
  • de overheid (awareness en voorlichting)
  • en natuurlijk fondsen die de uitvoering van deze plannen mogelijk maken.

Jaarlijks vindt vanuit de ReachAnother Foundation een werkbezoek/uitwisseling plaats van een delegatie van deskundigen om de uitvoering en de verdere ontwikkeling van de plannen en afspraken te bespreken en te toetsen.