Wij zorgen dat ook kansloze kinderen in Ethiopië kansen krijgen!


In Ethiopië worden jaarlijks duizenden baby’s geboren met een waterhoofdje of een open ruggetje. Een aangeboren afwijking waaraan zij meestal overlijden als wij niets doen!

Als deze afwijkingen namelijk niet snel na de geboorte worden verholpen, leidt dit tot ernstige hersenschade of het kindje overlijdt voordat het één jaar is. Dit zorgt voor veel verdriet bij ouders en familie en onmacht bij hulpverleners terwijl het niet nodig is. Door een relatief eenvoudige ingreep kunnen deze kinderen namelijk overleven en normaal opgroeien! Maar dan moeten de ouders wel toegang hebben tot adequate behandeling en de ziekenhuizen in Ethiopië de kennis en ervaring hebben om deze operaties uit te voeren.

En dat is op veel plaatsen in Ethiopië jammer genoeg (nog) niet het geval.

We ondersteunen niet alleen financieel maar we werken actief aan opleiding en overbrenging van kennis en kunde zodat de hulpverleners in Ethiopië zoveel mogelijk zelf kunnen doen en de kennis over kunnen dragen aan anderen. We richten ons op de kinderen, maar vooral ook op de ondersteuning van de ouders.

Maar voorkomen is ook in Ethiopië beter dan genezen!

Een waterhoofdje of een open ruggetje kan voorkomen worden door foliumzuur in het dagelijks voedsel. Samen met de Ethiopische overheid zorgen we voor voorlichtingscampagnes waarmee we jonge vrouwen en hulpverleners informeren over welke voedingsmiddelen foliumzuur bevatten en het gebruik van foliumzuurtabletten.

We werken in al onze projecten nauw samen met ReachAnother Foundation USA.